Stora Birks centrumledare Lotta Weinehall och kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg. Foto: Privat och Fredrik Larsson.

 

Vi på Stora Birk jobbar ständigt med att förbättra för både näringsidkare och besöker på vårt område. Det är ett arbete som ständigt pågår och i förra veckan uppvaktade vi kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg för att framföra idéer och synpunkter som vi tycker att kommunen bör ta hänsyn till.

Under förra veckans möte var det framför allt infrastrukturen som berördes. Det blev ett mycket fruktsamt möte där vi på Stora Birk fick gehör och förståelse från Hans Lindberg. Vi ser detta som ett första steg i rätt riktning att utveckla infrastrukturen och trafikflöden på vårt område.

Här är ett blogginlägg som kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg skrev efter mötet med representanter för Stora Birk handelsområde:

”Vi är i kommunen på gång med att göra en översyn av Översiktsplanen kring I20- området fram till Greenzone på Ersboda. Efter att jag i veckan har träffat handlare på Ersboda/Mariedal och centrumledaren för stora Birk handelsområde Lotta Weinehall menar jag att även det området bör ingå i översynen. Det var ett mycket bra möte med handlarna och centrumledaren där många kloka synpunkter och idéer kom fram.

Jag kan konstatera att det finns stora behov av att strukturera upp området. Vi behöver se över trafikflödena för Ersbodaområdet och separera godsflöden och andra trafikanter. Godstransporterna måste kunna ta sig fram utan att det skapas trafikstockning för andra trafikanter.

Jag har därför idag resonerat med tjänstemännen och givit dem i uppdrag att göra en fördjupning av Ersboda gällande trafik och flöden.”

Vi på Stora Birk hoppas på snabba beslut och skyndsamt handlande från kommunens sida. Vi vill göra vårt fantastiska område ännu bättre och mer lättillgängligt för alla, inte minst för dig som besöker Stora Birks handelsområde.